Pokus o český rekord největší koncentraci potápěčů v potápěčské věži

Pokus o rekord největší koncentrace potápěčů v potápěčské věži.

Ve čtvrtek 11.10.2012 od 18:00 v plaveckém bazénu Liberec se budeme za přítomnosti agentury Dobrý den pokoušet o český rekord největší koncentrace potápěčů v potápěčské věži.

Vyplňte prosím přihlášku pro potvrzení vaší účasti.

Všem přihlášeným budou na email odeslány podrobnější informace.

Těšíme se na Vás!

Akce se bude účastnit komisař z agentury Dobrý den, který potvrdí platnost českého rekordu.

Podmínky účasti:

mono láhev, automatika, kompenzátor vztlaku - křídlo, žaket, jakýkoli neopren, ploutve, boty, maska

Potřebnou výstroj rádi zapůjčíme.

Potápěčské přístroje musí být sestrojené před akcí. Budou transportovány z bočního vchodu nové části bazénu rovnou k potápěčské věži. Každý přístroj bude označen pořadovým číslem, které bude sloužit k evidenci počtu účastníků.

Zpracovaná metodika zařazení účastníků do potápěčské věže v pokusu o český rekord

Na základě seznamu pater bude vytvořen systém buddy týmů po dvojicích. Nástup do jámy bude vždy po 6-ti potápěčích (3 buddy týmy). Zanoření do jámy bude probíhat klasickým skokem. Před zanořením na hladině proběhne buddy check a bubble check a následné zanoření na pozici.

Každý z účastníků bude mít specifikované místo v potápěčské jámě. Všichni potápěči zaujmou netradiční polohu svislou tzn. nohama dolů ke dnu potápěčské věže a hlavou k hladině.

Po zanoření šestice potápěčů pokračuje zanoření dalšího týmu 6-ti účastníků. Po zaplnění dna jeskynními potápěči se postaví druhé patro, které musí udržovat neutrální vztlak,tak aby potápěče na dně zbytečně neomezovali.

Předpokládaný počet pater je tři.

Každé patro bude mít určeno vedoucího potápěče, který světelným signálem dává pokyny na hladinu, tak aby byl zajištěn hladký a bezpečný průběh rekordu.

V prvním a druhém patře bude určeno únikové místo (po straně potápěčské věže) pro případnou krizovou situaci, tak aby bylo zajištěno bezpečné vynoření na hladinu.

V posledním – třetím patře budou umístěni méně zkušení potápěči, kteří budou mít volný přístup k hladině. Podmínky v posledním patře budou ztíženy množstvím bublin, které unikají na hladinu ze spodních pater od vydechujících potápěčů z prvního a druhého patra. Doporučujeme si vzít více zátěže, aby tento problém mohl být dostatečně vykompenzován.

Program

Od 17:00 bude zpřístupněna pánská a dámská šatna, která bude poskytnuta po nahlášení hesla „Český rekord“. Toto heslo slouží pro bezplatný vstup do plaveckého bazénu. Záloha na klíč ke skříňce je 100Kč. Zápis účastníků do evidenčního listu proběhne od 17:10 na označeném místě „Registrace“ v plaveckém bazénu - registrace dle rozpisu v Programu.

Novinka 9.10.2012

I.patro - nejhlubší část

vedoucí patra Ondřej Čech + 19 osob, seznam vybíráme a čekáme na doplnění přihlášení

registrace 17:10 - 17:20

II.patro

vedoucí patra Milan Posledník + 19 osob, seznam vybíráme a čekáme na doplnění přihlášení

registrace 17:20 - 17:30

III.patro - podhladinové patro

vedoucí patra Lukáš Morávek + 19 osob, seznam vybíráme a čekáme na doplnění přihlášení

registrace 17:30 - 17:40

17:40-17:45 úvodní breefing (uvítání a popis únikových cest z věže na hladinu)

17:55 nástup I.patra na vrchol věže a příprava na zanoření

18:05 I.patro již stabilizováno na dně věže, negativní vztlak

18:10 - 18:20 nástup II.patra na vrchol věže a příprava na zanoření

18:20 - 18:35 stabilizace II.patra ve středu věže, neutrální vztlak

18:35 - 18:50 nástup III.patra na vrchol věže a příprava na zanoření

18:50 - 19:05 stabilizace III.patra ve středu věže, neutrální vztlak

19:10 vypnutí osvětlení ve věži a začíná měření času rekordu

Po ukončení měření (30 sekund) dojde k opětovnému rozsvícení osvětlení věže a postupnému vynořování III., II. a poté I. patra.