Miltitz - jeskynní potápění - 1.3. + 3.5.2020

Termíny:

01. 03. 2020

03. 05. 2020

Jeden dlouhý ponor.

Nutná rezervace!

Rezervovali jsme pro nás 4 místa. Hlaste se včas.

Cena: Platí se individuálně na místě dle platného ceníku. Cena je cca. 50-60 Euro/ponor

Doprava: individuálně po dohodě účastníků

Je vyžadována jeskynní certifikace, potápěčské pojištění a lékařské potvrzení o způsobilosti potápění. Jedná se o nařízení provozovatele potápění. Při objednání rezervace musíme tyto dokumenty zaslat. Děkujeme za pochopení.

Historie lomu:

Těžba začala na přelomu čtrnáctého a patnáctého století. Těžil se zde mramor. Zpočátku povrchová těžba se změnila v roce 1850 na hlubinnou. Koncem 19. století začaly problémy s masivními průsaky vody. Vytěžený kámen (až 98% vápenec) se dále používal už jen jako surovina k dalšímu zpracování. Těžba byla definitivně ukončena roku 1924. Za 2. světové války zde bylo skladiště benzínu (krycí název MOLCH 3 a 4). Měla zde vzniknout podzemní rafinérie, ale nebyla dokončena. V podzemní dílně byly vyráběny součásti leteckých motorů, zejména ventily a pístní kroužky. Okolo roku 1997 "objevila" důl pro potápění skupina speleopotápěčů z Drážďan, od roku 98 je přístupný (speleo)potápěčské veřejnosti

 

Podmínky pro potápění v Německém Miltitz

Potapěčský den, příjezd na Miltitz :

8:45 - příjez na místo

9:00 - otevření vchodu do dolu

15:00 - nejpozdější vynoření

16:00 - zamykání parkoviště

Zásady potápění v dole Miltitz :

Rebreathery - mohou být použity, pokud mají schválení CE a potapěč je prokazatelně vyškolen s certifikací

Při vstupu do dolu se musí použít ochranná helma hlavy. Buď vlastní nebo je možno zdarma zapůjčit ve vestibulu vrátnice. V dole je zvýšené riziko nebezpečí úrazu. V dole se musí návštěvník chovat tiše kvůli ochraně zdejších netopírů.Potapěč se může pohybovat jen v hlavní přístupové chodbě a spodní suché části dolu, kde se provádí příprava před potápěním. Ostatní části dolu se mohou procházet pouze s placeným doprovodem. Kouření a otevřené ohně jsou zakázány v celém areálu pod zemí. Vstup psů a jiných zvířat je taktéž zakázán. V celém areálu dolu je přísný zákaz vyměšování. Toalety jsou k dispozici zdarma ve vestibulu vrátnice.

Potápění :

Manažer potapěčských operací vede seznam potapěčů přítomných. Je nutné, aby každý potapěč se při vstupu řádně zaregistroval a prokázal se správnou certifikací, potapěčským deníkem, lékařským vyšetřením, potapěčským pojištěním a svou kvalifikací. Po registraci zaplatí potapěč manažerovi na místě v hotovosti příslušný poplatek. Poté manažer přiřadí čísla ke skupinám a registruje počet potapěčů ve skupině. Před každým ponorem se musí vždy skupina ohlásit manažerovi, ten zapíše číslo skupiny a čas ponoru. Při vynoření se opět skupina musí nahlásit manažerovi.

Potřebné dokumenty :

Potřebné dokumenty jsou kontrolovány na místě ( potapěčský certifikát, TMX diplom - pokud se potápíte s těmito plyny, CCR diplom, aktuální sportovní lékařské vyšetření, pojišťovací doklad, deník - potapěčský počítač, vytisklých posledních 20 ponorů, + se dokládá telefonní číslo na potapěče a jejich vlastnoruční podpis.

Urinátory :

Pro suché obleky jsou zakázány z důvodu malé výměny vody a s problémem kvality vody při přečerpávání vody do plaveckého bazénu. Plenky jsou proto užitečnější. V tomto případě při použití plenek se nesmějí vyhazovat do místních kontajnerů nebo odkládat v celém areálu dolu. Každý potapěč si musí svoji použitou plenu odvézt. To samé platí i při likvidaci dechového vápna. I ostatní odpadky musejí být vahazovány mimo areál dolu Miltitz.

Tréningové ponory, skůtry, focení a UW filmování :

Může být prováděno pouze po dohodě buď telefonické předem nebo ústní na místě. Do důlního jezera se nesmí potápět. Může být však použito jako nouzový výstup. Potapěči s Intro jeskynní certifikací se mohou potápět maximálně do hloubky 15m. S hadicí na prvním stupni dlouhou cca 2m. Povinné jsou také tři nezávislé podvodní světla. Maximální délka ponoru je 90min.

Potápění od hloubky 35m ( tj. TMX ) :

Musí být registrovány nejméně tři dny před termínem. Každá skupina potapěčů s trimixem musí mít aspoň jednu přídavnou lahev Stage ( minimálně 10l ) s plynem 18/45 při vchodu do štoly z důvodu případné nehody. Před potápěním a po potápění si vyhrazujeme právo na inspekci těchto požadavků + kontrola plynů pro plánované hloubky. V případě jakéhokoliv porušení pravidel bude okamžitě ukončena příprava nebo ponor dané skupiny nebo potapěče.

Plnění lahví :

Plnění lahví v potapěčském místě Tauchtreff Dresden lze plnit vzduch do 300barů. EAN a TMX je možné taktéž v pracovní době. V sobotu po dohodě. V některých termínech je možné vyzkoušet noční potápění a tréninkové ponory ve štole v hloubce 6 m. Miltitz je místo, kde se dá ukázat jeskyně i pod vodou. Někteří hosté přicházejí i z důvodu, že si chtějí tento ponor vyzkoušet jako trénink. V hlavní štole 6 m je možno se s těmito lidmi potkat. Proto prosím zkušené potapěče o toleranci a vyhnutí se těmto potapěčům ( ochrana začátečníků ). V této štole 6 m je možné, že z těchto důvodů bude i špatná viditelnost.

Jak se můžete registrovat :

Podmínka pro účastníky:

Potapěč s certifikací alespoň AOWD se 75 ponory a osvědčenými zkušenostmi v nočním potápění 2 ponory a zimní nebo jeskynní ponory 2 ponory. Nebo kvalifikace CAVE DIVER. Termíny jsou pouze v určených víkendech od září do dubna. Data najdete buď na vyžádání nebo je obdržíte automaticky emailem v červenci nebo srpnu v roce pro nadcházející sezonu. Pro registraci se musíte přihlásit platným emailem.

Finance 2019 :

Pro potapěče s licencí CAVE DIVER je záloha na potapěčský den 20Euro. A každý ponor stojí 40Euro. Pokud potapěč dělá každý den jeden ponor zaplatí na místě 2x20Euro v hotovosti. Pokud se v sobotu ponoří 2x, zaplatí za první 20Euro a 40Euro za druhý ponor. Celkem 60Euro. V případě nepotápění v neděli propadne vklad 20Euro za druhý den. Bez osvědčení jeskynního potapěče platí : Potápění je považováno za zkušební ponor a stojí 90Euro. Tyto ponory jsou vždy provázeny průvodcem. Záloha je 45Euro. Při platbě bankovním převodem prosím uveďte data potapěčských dnů a jméno potapěče. Potapěč by měl objednat akci pro maximálně čtyři osoby. Je možné vystavit i osobní fakturu, pokud je o to dříve požádáno. Pokud Váš vybraný datum byl již obsazen, můžete si vybrat čekací listinu a v tomto případě musíte být připraveni v krátkodobém horizontu často pouze 20hodin předem na možnosti kontaktování a ponoru. Čekací listiny nestojí žádné peníze. Ale kdo si vybral třikrát čekací seznam a nemohl poté nikdy přijet, nebude tam více veden. Při zaplacení zálohy a v případě, že se potapěč nedostaví v daný termín, záloha propadá. V opačném případě zaplacení zálohy a z nějakého důvodu by se nebylo možné potápět ( zhroucení dolu, technické problémy ze strany pořádajícího), bude záloha vrácena zpět.

 

Důl je lokalizován 8 km od města Míšně (Meissen).

Je zde vybudováno zázemí pro potápěče – osvětlení na suchu i pod hladinou, stoly na ustrojení, sociální zařízení, možnost uzamčení prostor.

Ve vstupním jezeře jsou na dně k vidění betonové základy pro čerpadla a nádrže. V prostorách hlubokých 3 až 8 m je spoustu zajímavostí – lopaty, jízdní kolo, zbytky vozíků, které je možno si prohlédnout během dekomprese po ponoru do hlubších částí.

Asi tři minuty plavání od vstupu je hlavní prostor – hala Adolfa von Heynitz. Je vysoká 25 m a dlouhá 80 m, strop je podepřen kamennými pilíři, které nebyly odtěženy. Maximální hloubka je 45 m. Dále lze sestoupit až do hloubky přibližně 65 m. Několik potápěčských okruhů je vystrojeno fixními šňůrami, v mělčích částech o průměru 5 mm, v hlubších 3 mm. Celkem bylo instalováno asi 650 m šňůr (stav z roku 2002).

Běžná teplota vody je 8 stupňů C, viditelnost obvykle vynikající. V mělčích částech je sedimentu málo, hlouběji více.

Program

Jeskynní potápění ve Vápencovém lomu Miltitz.

Potapěčský den, příjezd na Miltitz :

8:45 - příjez na místo

9:00 - otevření vchodu do dolu

15:00 - nejpozdější vynoření

16:00 - zamykání parkoviště