Advanced EANx Diver

Po úspěšném absolvování základního potápěčského kurzu budete oprávněni:

 • potápět do maximální hloubky 42 metrů
 • účastnit se kurzů pro pokročilé potápeče
 • účastnit se potápěčských akcí
 • využívat klubové výhody

CENA: 7300 Kč

Sleva 300 Kč pro členy klubu, kteří mají uhrazené členské příspěvky!

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

 • minimální věk 15 let
 • minimálně 35 zaznamenaných ponorů
 • dobrý zdravotní stav
 • touha po dobrodružství a zábavě

Výuka a výukové materiály:

Kurzy pořádáme v individuální i skupinové formě. Uzavřeným skupinám a firemním kolektivům nabízíme program výuky postavený na klíč.

Výukové materiály pro kurz Advanced EANx Diver zahrnují manuál, decompresní tabulky atd.

Místo konání:

Teoretická výuka probíhá v našich učebnách v Liberci. Bazénová výuka probíhá dle dohody se skupinou. Závěrečné výcvikové ponory s námi můžete dle vlastního přání absolvovat v Čechách, v Rakousku, Německu, Slovinsku, Egyptě, Chorvatsku atd..

Kurz můžete rovněž individuálně dokončit kdekoli na světě s jiným IANTD instruktorem na základě námi vystaveného předávacího protokolu.

Služby zahrnuté v ceně kurzu:

 • kompletní teoretická i praktická výuka .Více v menu FAQ.
 • učebnici IANTD Advanced EANx Diver manuál ( novinka 2015) 
 • poradenství po kurzu

 

Abychom Vám zajistili dostatek času na Váš trénink a možnost nacvičit si nové nabité potápěčské dovednosti, nabízíme Vám následující výhodné řešení.

Měsíc před začátkem Vašeho plánovaného kurzu Vám vysvětlíme a na volné vodě předvedeme potápěčské znalosti a dovednosti, které jsou v rámci daného kurzu požadovány a jsou tedy povinné. Případné chyby společně opravíme tak, abyste měli možnost následující měsíc trénovat a při nastoupení do kurzu byli plnohodnotně připraveni. V rámci kurzu si to budeme společně užívat a nabité zkušenosti zúročovat. Naši instruktoři potápění jak rekreačního tak technického směru jsou Vám plně k dispozici.

Termíny

Nejbližší kurz AEanx Diver se koná 2. června  2016, kde si stanovíme harmonogram celého kurzu. Popřípadě můžeme oteřít nový kurz ještě dnes.

Harmonogram

Výuka je navržena, tak aby dále rozšiřovala a rozvíjela potápěče v používáni Advanced EANx dýchacích směsí. Dále 4 výcvikové zkušební ponory na otevřené vodě.

FAQ

Rozvoj dovedností ve vodě  1. Lekce v chráněné vodě musí být provedeny před ponory na otevřené vodě. 2. Dokažte zdatnost a zběhlost v různých technikách a předveďte je s dokonale zvládnutým trimem. a. Při simulované OOA situaci uplavte 15 metrů (bez dýchání, jen s pomalým vydechováním) bez masky na obličeji a proveďte sdílení plynu. Během sdílení plavte po dobu 3 minut, poté si nasaďte a vyčistěte masku. 3. Při ponoru v otevřené vodě předveďte své schopnosti plánování ponoru s důrazem na prevenci rizika CNS toxicity. 4. Proveďte výstup na hladinu se sdílením plynu z náhradního zdroje. 5. Během každého ponoru proveďte kontrolu pomocí uzavření a otevření ventilů. 6. Předveďte vystřelení dekompresní bójky (celkem dvakrát) a použijte ji jako výstupové lano. 7. Předveďte bezpečně zvládnutý trim a schopnost pohybu pod vodou. 8. V hloubce hlubší 6-ti metrů si sundejte a znovu nasaďte láhev i BCD. 9. Sundejte si a znovu nasaďte láhev a BCD i na hladině. 10. Předveďte své navigační a orientační schopnosti. 11. V oblasti, kde by hloubka mohla klesnout pod hloubku původního plánu ponoru zhodnoťte, zda má student dostatečné zkušenosti k tomu, aby se držel dále plánu ponoru a nepřekročil hranice stanovené plánem. 12. Předveďte zvládnutí nouzové situace a techniky tak, jak je najdete popsané v textu. 13. Nejprve splňte seznam všech dovedností tak, jak to vyžaduje kurz IANTD Deep Diver.  Standardy IANTD CE.