Deep Diver

Tento kurz je určen pro potápěče, kteří se chtějí bezpečně potápět do velkých hloubek bez dekompresních zastávek. Maximální hloubka 39 metrů.

Po úspěšném absolvování základního potápěčského kurzu budete oprávněni:

 • potápět do maximální hloubky 39 metrů
 • účastnit se kurzů pro pokročilé potápeče
 • účastnit se potápěčských akcí
 • využívat klubové výhody

Aktuální termíny pro kurz DEEP DIVER, ADVANCED NITROX

26.09. - 29.09.2019 - Rakousko, Attersee. Více o kurzu DEEP DIVER ZDE. Více o kurzu ADVANCED NITROX ZDE. Více o zájezdu ZDE.

19.09. - 26.10.2019 - Egypt, Brtohers a Deadlus. Více o kurzu DEEP DIVER ZDE. Více o kurzu ADVANCED NITROX ZDE. Více o zájezdu ZDE.


Místo konání:

Teoretická výuka probíhá v našich učebnách v Liberci¨. Bazénová výuka probíhá dle dohody se skupinou. Závěrečné výcvikové ponory s námi můžete dle vlastního přání absolvovat v Čechách, Rakousku, Německu, Slovinsku, Egyptě, Chorvatsku a v dalších zemích.

Kurz můžete rovněž individuálně dokončit kdekoli na světě s jiným IANTD instruktorem na základě námi vystaveného předávacího protokolu.

Aktuální termíny pro kurz

NITROX BASIC,

DEEP DIVER,

ADVANCED NITROX,

CAVE

DRY SUIT DIVER atd...

Termíny budou domluveny s každým individuálně.

Zavolej, napiš, termín společně najdeme.

 

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

 • minimální věk 15 let se souhlasem zákonného zástupce
 • minimálně 30 zaznamenaných ponorů
 • dobrý zdravotní stav
 • touha po dobrodružství a zábavě

Výuka a výukové materiály:

Výuka je vedena zkušenými instruktory s mnohaletou praxí, mezinárodně platnými kvalifikacemi.

Kurzy pořádáme v individuální i skupinové formě. Uzavřeným skupinám a firemním kolektivům nabízíme program výuky postavený na klíč.

Výukové materiály pro kurz Deep Diver zahrnují manuál, decompresní tabulky a mnoho dalšího.

Služby zahrnuté v ceně kurzu:

 • kompletní teoretická i praktická výuka
 • půjčení techniky na bazénové lekce
 • učebnice IANTD Deep Diver manuál  
 • poradenství po kurzu

 

Abychom Vám zajistili dostatek času na Váš trénink a možnost nacvičit si nové nabyté potápěčské dovednosti, nabízíme Vám následující výhodné řešení:

Měsíc před začátkem Vašeho plánovaného kurzu Vám vysvětlíme a na volné vodě předvedeme potápěčské znalosti a dovednosti, které jsou v rámci daného kurzu požadovány a jsou tedy povinné. Případné chyby společně opravíme tak, abyste měli možnost následující měsíc trénovat a při nástupu do kurzu byli plnohodnotně připraveni. V rámci kurzu si to budeme společně užívat a nabyté zkušenosti zúročovat. Naši instruktoři potápění jak rekreačního, tak technického směru, jsou Vám plně k dispozici.

Termíny

Aktuální termíny pro kurz

NITROX BASIC,

DEEP DIVER,

ADVANCED NITROX,

CAVE

DRY SUIT DIVER atd...

Termíny budou domluveny s každým individuálně.

Zavolej, napiš, termín společně najdeme.

Harmonogram

Výuka zahrnuje rozvoj teoretických znalostí plánování hloubkových ponorů a jejich praktický nácvik. Dále 4 výcvikové zkušební ponory na otevřené vodě. Informace o praktických dovednostech najdete v menu FAQ.

FAQ

Rozvoj dovedností ve vodě  1. Lekce v chráněné vodě musí být provedeny před ponory na otevřené vodě. 2. Student plave s plnou potápěčskou výstrojí na hladině po dobu 5 minut. 3. Student zjistí svůj RMV z množství spotřebovaného plynu za 10 minut plavání v konstantní hloubce (na základě změny tlaku v tlakové láhvi). 4. Zvládnout následující techniky plavání: modified flutter, modified frog, modified dolphin a standardní kopání nohama.5. Předvést techniku kontroly vztlaku tím, že: a) Provedete časovaný výstup rychlostí 6 metrů za minutu. b) Se budete vznášet v konstantní hloubce po dobu 3 minut. c) Uplavete 23 metrů v plné výstroji bez masky. d) Vystřelíte dekompresní bójku do 2 minut. e) Provedete řešení situace OOA (Out of Air). 6. Pokud student používá rebreather, do výcviku musejí být zařazeny správné tréninkové techniky. a) Uplavte v simulované OOA situaci (bez dýchání s pomalým výdechem) na vzdálenost alespoň 14 metrů a poté začněte sdílet plyn. Zatímco provádíte sdílení plynu, plavte dále po dobu alespoň 4 minut svým běžným tempem plavání, nebo proveďte případnou techniku řešení OOA s rebreatherem.  b) Zopakujte výše uvedený krok s potápěčem, který od vás přijímá vzduch a má úplně zaplavenou masku vodou (nebo nemá vůbec žádnou masku) a plavte dále po dobu 2 minut při sdílení vzduchu, nebo proveďte případnou techniku řešení OOA s rebreatherem. 3. Předveďte uzavření ventilů: vyměňte regulátory a zavřete ventil primárního zdroje vzduchu, pak znovu otevřete ventil a zopakujte to samé se sekundárním (záložním) regulátorem tak, jako by došlo k poruše na regulátoru, ze kterého jste dýchali. Opakujte tyto kroky dokud (zavření a otevření obou ventilů) se vám nepodaří tuto techniku zvládnout v době kratší než 2 minuty. 4. Zavírejte a otevírejte ventily láhve při všech ponorech. 5. Vystřelíte dekompresní bójku při minimálně 2 ponorech. 6. Sundejte si a přehoďte láhev a BCD na hladině při alespoň jednom ponoru. 7. Všechny výstupy musí být maximálně 9 metrů za minutu nebo pomalejší. Standardy výcvikového systému IANTD CE.