Divemaster

Kurz Divemaster rozšiřuje znalosti a dovednosti na profesionální úroveň. Účastníci se učí, jak zajišťovat rekreační potápěčské aktivity a jak asistovat při výuce. Absolventům Divemaster kurzu již nic nebrání v tom, aby pracovali jako potápěčtí průvodci anebo jako odborný personál v potápěčských centrech.

Součástí výuky je i opakování základů potápěčské záchrany a mnoho dalšího.

CENA: 16 000 Kč

Sleva 300 Kč pro členy klubu Snakesub, kteří mají uhrazené členské příspěvky!


Po úspěšném absolvování kurzu budete oprávněni:

 • potápět do maximální hloubky 39 metrů
 • účastnit se kurzů jako asistent výcviku
 • účastnit se potápěčských akcí jako průvodce pod vodou
 • využívat klubové výhody a mnoho dalšího
 • plánovat ponory pro klubové členy

 

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

 • minimální věk 18 let
 • minimálně 65 zaznamenaných ponorů
 • dobrý zdravotní stav
 • dobrou fyzickou a psychickou kondici
 • touha po dobrodružství
 • odpovědnost
 • pedagogické minimum

Výuka a výukové materiály:

Kurzy pořádáme v individuální podobě.

Výukové materiály pro kurz Divemaster zahrnují manuál, decompresní tabulky, výukové videa, atd.

Místo konání:

Teoretická výuka probíhá v našich učebnách v Liberci. Bazénová výuka probíhá dle dohody se skupinou. Výcvikové ponory jsou vedeny v návaznosti na probíhající kurzy v Čechách, v Rakousku, Německu, Slovinsku, Egyptě, Chorvatsku atd..

Kurz můžete rovněž individuálně dokončit kdekoli na světě s jiným IANTD instruktorem na základě námi vystaveného předávacího protokolu.

Služby zahrnuté v ceně kurzu:

 • kompletní teoretická i praktická výuka
 • učebnici IANTD Divemaster manuál  
 • poradenství po kurzu
 • asistence u kurzů
 • doprovod skupiny pod vodou
 • a mnoho dalšího, dle aktuální nabídky

Termíny

Kurz Divemaster probíhá celoročně. Začít můžete ještě dnes.

Harmonogram

Teoretická část kurzu podrobně rozebírá například kapitoly fyzika potápění, dekompresní teorie + tabulky a počítače, výstroj, fyziologie, asistence při výuce, programy vedené divemastrem...

Praktická výuka zahrnuje vlastní výkonnost a asistence při různých výukových programech v bazénu i na otevřené vodě.

FAQ

Nejčastěji kladéné otázky budou postupně vkládány.