Cave Diver

Tento kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem se potápět do jeskynních systémů.

Cílem kurzu je pochopení smyslu týmového potápění, efektivní řešení krizových situací s ohledem na bezpečnost, dokonalé pochopení vlastní výstroje, poznání vlastních limitů, práce se šňůrou, práce se světlem, pohyb potápěče v kalivém prostředí, nácvik potápění v nulové viditelnosti a mnoho dalšího.

Při umělém vytvoření psychického tlaku, poznáte co dělá stres a díky tomu budete v reálných situacích reagovat dle v kurzu naučených priorit a postupů.
Při kurzu bude kladen důraz na jednoduchost a efektivnost, což je při jeskynním potápění velice důležité.

Je potřeba si uvědomit, že jeskynní potápění je nejtěžší formou potápění, a proto bude kurz extra náročný na zvládnutí všech předepsaných dovedností. Náročnost kurzu odpovídá těmto certifikačním stupňům - cavern, cave, technical cave.
Snahou instruktora je změnit Váš pohled na potápění, tak aby bylo bezpečné a vždy s návratem, kde můžete hlavu vynořit nad hladinu.

Aktuální termíny pro kurz

NITROX BASIC,

DEEP DIVER,

ADVANCED NITROX,

CAVE

DRY SUIT DIVER atd...

Termíny budou domluveny s každým individuálně.

Zavolej, napiš, termín společně najdeme.

 

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

 

  • minimální věk 18 let
  • certifikace Advanced EANx IANTD nebo alternativní výcvikový systém
  • 100 logovaných ponorů.

 

Výstroj:

Maska, záložní maska, cívka 3x, naviják ( buben), 5x šipka, 5x nesměrová šipka, primární světlo, 2x záložní světlo, Twin, 1x stage, suchý oblek, počítač, kompas, křídlo s backplatem, 3x automatiky (primár dlouhá hadice, sekundár krátká hadice na gumě a na stage), wetnotes, P ventil nebo inkontinentní plenu.

Služby zahrnuté v ceně kurzu:

  • kompletní teoretická i praktická výuka
  • učebnice, manuál
  • vystavení mezinárodně platné certifikace

Termíny

Aktuální termíny pro kurz

NITROX BASIC,

DEEP DIVER,

ADVANCED NITROX,

CAVE

DRY SUIT DIVER atd...

Termíny budou domluveny s každým individuálně.

Zavolej, napiš, termín společně najdeme.

Harmonogram

Výuka bude probíhat na otevřené vodě a závěrečné ponory v jeskynním systému. Nácvik na volné vodě dovoluje zajít až na samé dno Vašich dovedností a schopností, které by u uzavřených prostor nebylo možné dosáhnout.

V průběhu kurzu se uskuteční 12 ponorů s tím, že celkový čas na dně musí byt v těchto ponorech minimálně 500 minut. Ponory budou rozděleny do minimálně 3 různých jeskyních systémů.

FAQ

Nejčastěji kladéné otázky budou postupně vkládány.