Cavern Diver

Absolvování kurzu má topátěč pochopit smysl týmového potápění, efektivní řešit krizových situací s ohledem na bezpečnost, dokonalé pochopit vlastní výstroj, poznat vlastní limity, prácovat se šňůrou, se světlem, pohybovat se v kalivém prostředí. Bude i nácvik potápění v nulové viditelnosti a mnoho dalšího.

Při umělém vytvoření psychického tlaku na Vaši osobu, poznáte co dělá stres a díky tomu bude v reálných situacích reagovat  v kurzu naučených priorit.
Při kurzu bude kladen důraz na jednoduchost a efektivnost což je při jeskynním potápění velice důležité.

Je potřeba si uvědomit že jeskynní potápění je nejtěžší formou potápění a proto bude kurz extra náročný na zvládnutí všech předepsaných dovedností. Náročnost kurzu odpovídá těmto certifikačním stupňům (cavern, cave, technical cave)
Snahou instruktora je změnit pohled na potápění, tak aby bylo bezpečné a vždy s návratem  kde můžete hlavu vystrčit nad hladinu.

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

Uchazeč o kurz musí být starší 18 let a musí být certifikován Advanced EANx IANTD nebo alternativní výcvikový systém.

Výstroj:

Maska, záložní maska, cívka, naviják, 5x šipka, 2x nesměrová šipka, primární světlo, 2x záložní světlo, Twin, 1x stage, suchý oblek, křídlo s backplatem, 2x automatiky (primár dlouhá hadice), wetnotes, P ventil nebo plenu.

Služby zahrnuté v ceně kurzu:

  • kompletní teoretická i praktická výuka
  • učebnice, manuál
  • vystavení mezinárodně platné certifikace

Termíny

Termín je o dohodě mezi instrukotrem a potápěčem. Pro upřesnění nás tedy prosím kontaktujte.

Harmonogram

Výuka bude probíhat na otevřené vodě a závěrečné ponory v jeskynním systému. Nácvik na volné vodě dovoluje zajít až na samé dno Vašich dovedností a schopností, které by u uzavřených prostor nebylo možné dosáhnout.

FAQ

Nejčastěji kladéné otázky budou postupně vkládány.