Cavern Diver

Tento kurz je určen pro potápěče, kteří mají zájem se potápět do cenotů, kde je vždy vidět na druhou stranu cenotu.

Absolvování kurzu má potápěč pochopit smysl týmového potápění, efektivní řešení krizových situací s ohledem na bezpečnost, dokonale pochopit vlastní výstroj, poznat vlastní limity, pracovat se šňůrou, se světlem, pohybovat se v kalivém prostředí, absolvovat nácvik potápění v nulové viditelnosti a mnoho dalšího.

Při umělém vytvoření psychického tlaku na Vaši osobu, poznáte co dělá stres a díky tomu budete v reálných situacích reagovat dle v kurzu naučených priorit.
Při kurzu bude kladen důraz na jednoduchost a efektivnost, což je při jeskynním potápění velice důležité.

Je potřeba si uvědomit že jeskynní potápění je nejtěžší formou potápění, a proto bude kurz extra náročný na zvládnutí všech předepsaných dovedností. Náročnost kurzu odpovídá těmto certifikačním stupňům: cavern, cave, technical cave.
Snahou instruktora je změnit pohled na potápění tak, aby bylo bezpečné a vždy s návratem, kde můžete hlavu vynořitc nad hladinu.

Aktuální termíny pro kurz NITROX BASIC, DEEP DIVERADVANCED NITROXCAVE atd...

Termíny budou domluveny s každým individuálně.

Zavolej, napiš, termín společně najdeme.

 

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

 

  • minimální věk 18 let
  • certifikace Advanced EANx IANTD nebo alternativní výcvikový systém

 

Výstroj:

Maska, záložní maska, cívka, naviják, 5x šipka, 2x nesměrová šipka, primární světlo, 2x záložní světlo, Twin, 1x stage, suchý oblek, křídlo s backplatem, 2x automatiky (primár dlouhá hadice), wetnotes, P ventil nebo plenu.

Služby zahrnuté v ceně kurzu:

  • kompletní teoretická i praktická výuka
  • učebnice, manuál
  • vystavení mezinárodně platné certifikace

Termíny

Aktuální termíny pro kurz NITROX BASIC, DEEP DIVERADVANCED NITROXCAVE atd...

Termíny budou domluveny s každým individuálně.

Zavolej, napiš, termín společně najdeme.

Harmonogram

Výuka bude probíhat na otevřené vodě a závěrečné ponory v jeskynním systému. Nácvik na volné vodě dovoluje zajít až na samé dno Vašich dovedností a schopností, které by vuzavřených prostorech nebylo možné dosáhnout.

FAQ

Nejčastěji kladené otázky budou postupně zodpovídány.