Technical Cave Diver

Cílem kurzu je pochopení smyslu týmového potápění, efektivní řešení krizových situací s ohledem na bezpečnost, dokonalé pochopení vlastní výstroje, poznání vlastních limitů, práce se šňůrou, práce se světlem, pohyb potápěče v kalivém prostředí, nácvik potápění v nulové viditelnosti a mnoho dalšího.

Při umělém vytvoření psychického tlaku, poznáte, co dělá stres a díky tomu budete v reálných situacích reagovat dle v kurzu naučených priorit a postupů.
Při kurzu bude kladen důraz na jednoduchost a efektivnost, což je při jeskynním potápění velice důležité.

Je potřeba si uvědomit že jeskynní potápění je nejtěžší formou potápění, a proto bude kurz extra náročný na zvládnutí všech předepsaných dovedností. Náročnost kurzu odpovídá těmto certifikačním stupňům - cavern, cave, technical cave.
Snahou instruktora je změnit pohled na potápění, tak aby bylo bezpečné a vždy s návratem, kde můžete hlavu vynořit nad hladinu.

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

  • minimální věk 18 let
  • certifikace Advanced EANx IANTD nebo alternativní výcvikový systém

Výstroj:

Maska, záložní maska, cívka, naviják, 5x šipka, 2x nesměrová šipka, primární světlo, 2x záložní světlo, Twin, 1x stage, suchý oblek, křídlo s backplatem, 2x automatiky (primár dlouhá hadice), wetnotes, P ventil nebo plenu.

Služby zahrnuté v ceně kurzu:

  • kompletní teoretická i praktická výuka
  • učebnice, manuál
  • vystavení mezinárodně platné certifikace

Termíny

Informace budou vloženy

Harmonogram

Výuka bude probíhat na otevřené vodě a závěrečné ponory v jeskynním systému. Nácvik na volné vodě dovoluje zajít až na samé dno Vašich dovedností a schopností, které by u uzavřených prostor nebylo možné dosáhnout.

FAQ

Nejčastěji kladené otázky budou postupně zodpovídány.