Zátěž a pohoda pod vodou

P1011621_u2.jpg

Vzhledem k faktu, že ve vodě trávím poměrně „moře“ času, tak čtenářům
nabízím své bohaté zkušenosti, které jsou i souhrnem mých letitých
poznatků, které jsem za svou potápěčskou éru zaznamenal.

 

Níže uvedené rady jsou ověřeny roky praktického výcviku. Za posledních 10 let jsem certifikoval přes 1000 potápěčů a provedl kolem 5000 ochutnávek potápění. Ochutnávky byly jak v bazénu, tak na otevřené vodě. Výsledky jsou určeny pro začínající OWD, P* a mírně pokročilé AOWD, P** potápěče s otevřeným dýchacím okruhem (OC). Při sdělování prvních zážitků po vynoření potápěčů na hladinu, jsem svědkem častého opakování především hlášek typu:

„Ponor super, ale pořád jsem měl těžké nohy a ploutvemi jsem kalil dno, nemohl jsem se udržet v trimu*“. *Pozn. redakce: trim je schopnost udržet polohu, předozadní vyvážení.
Základní problém je na světě, jen si ho správně pojmenovat. ZÁTĚŽ! Jako první si probereme téma neutrální vztlak a zátěž. Úplně největší pochybení při sledovaní potápěčů na různých lokalitách, vidím v přetížení potápěče nad i pod vodou. Jedná se o velmi zásadní problém, díky kterému se zbytečně dřeme a nejsme pod vodou v pohodě. Místo sledování podvodního života, řešíme diskomfort. Výsledkem přetížení potápěče je bolest zad v oblasti bederní páteře, špatný trim, neefektivní pohyb, vyšší spotřeba, ničení podvodního prostředí a v neposlední řadě i své výstroje. Výčet problémů spojený s nevhodným množstvím zátěže je daleko širší. Když jsem o problému s nevhodnou zátěží, diskutoval se začínajícími potápěči, tak jsem většinou dostal odpověď: „A od čeho tedy mám BCD (kompenzátor tlaku)?“
Správná otázka, na kterou je jednoduchá odpověď: „No přeci ke kompenzaci vztlaku“.
Nikde se ale neříká nebo nepíše, aby se potápěč dřel jako „mezek“. I já se po
zkušenostech z dlouhodobého potrpěni kloním k názoru, že byt mírně přetržen, tedy mít o něco víc zátěže, je lepším řešením. Mírně je 0,5 kg a nikoli třeba pět kilo zátěže navíc, což je u mnoha potápěčů běžná praxe. Pokud jste pod vodou v pohybu, tak se těžká zátěž až tolik neprojevuje. Kromě estetického provedeni. Problém ale nastane až v okamžiku úplného zastaveni. Potápěč se z trimu okamžitě překlápí do svisle polohy a v případě většího přetížení skoro stojí. Pokud k této situaci ještě přidáme působeni gravitační a vztlakové síly, tak se dějí věci…
Začíná česká házená neboli čarovaní rukama tak, aby se potápěč udržel alespoň přibližně ve vodorovné poloze. Pokud těžiště tíhy a vztlaku neleží na svislici, tak se tyto sily snaží potápěče přetočit a uvést ho do rovnovážné polohy.

Kolik kilogramů zátěže je tedy tak akorát?

V prvni řadě musíme rozlišit několik základních údajů.

1) Potápíme se ve sladké vodě s ocelovou monolahví o vodním objemu 12-15 litrů. Používáme lahve značky Faber o tlaku 50 bar. Jedná se o přibližně hodnoty hmotnosti zátěže. Připadnou hmotnost ocelového backplatu připočtěte k zátěži.

 

Plavky + lycrove tričko

1-2 kg zátěže

3 mm neoprenový oblek short, long

5 % tělesné hmotnosti

5 mm neoprenový oblek s haubnou a rukavicemi

8 % tělesné hmotnosti

7 mm neoprenový oblek, suchý oblek

s letním podoblekem

12 % tělesné hmotnosti

Suchý oblek se silným podoblekem

15 % tělesné hmotnosti

 

Budeme předpokládat použiti nových neoprenových obleků, protože neopren se stářím smršťuje a jeho vztlak klesá. V případě použiti hliníkově lahve typ S 080 (11,1 litrů), je potřeba počítat s pozitivním vztlakem a přičíst na jeho kompenzaci 2 kg zátěže. Totéž platí i pro ocelovou 18litrovou lahev.

2) Potápíme se ve slané vodě. Vzhledem k větší hustotě slané vody, k výše uvedeným hodnotám musíme připočítat 1,5 kg zátěže navíc (uvažováno při vaze potápěče do 60 kg). Další tři kilogramy navíc si přidají potápěči vážiči do 100 kg. Pokud je vaše tělesna hmotnost mezi uvedenými kily, tak vybírejte v rozmezí 1,5-3 kg.

Mírné odchylky výpočtu zátěže mohou nastat v těchto případech:

- potápěč muž nebo žena (vzhledem k rozdílům ve stavbě těla, ženy mohou mít vice tuku v oblasti boků a hýždi a tím dochází k většímu vztlaku)

- strnule polohy nebo křeče těla (dochází k většímu vztlaku potápěče)

Na zátěž se podíváme i přes konkrétní výpočty.

Příklad:

potápěč s hmotnosti 100 kg plánuje ponor do sladké vody. Potrpět se bude s 15litrovou monolahví na zádech a v neoprenu o tloušťce 5 mm. Výpočet lze lehce provést z hlavy. Tedy 8 % ze 100 kg = 8 kg.

Potápěč si tedy před potápěním připraví zátěž, která bude vážit 8 kg.

Dále můžeme pokračovat se stejnou konfigurací, pouze zaměníme sladkou vodu za slanou. K výsledku z prvního výpočtu přidáme tři kilogramy, tedy + 3. V tomto případě si potápěč připraví před potápěním zátěž o hmotnosti 11 kg.

Pokud jste již provedli výpočet dle stanoveného vzorce, tak máte správnou odpověď na otázku kolik zátěže s sebou pod vodu? Abyste potvrdili správnost výpočtu, proveďte následující praktickou zkoušku, která bude sloužit k doladění případné odchylky. Tedy hurá do bazénu nebo rovnou do volné vody. Na záda si vezměte lahev dle stanoveného objemu s tlakem 50 barů a zanořte se. Musíte být schopni se bez problému zastavit v hloubce tří metrů a bez pohybu zůstat ve stanovené hloubce ve vodorovné poloze, trimu. Pakliže máte neutrální vztlak, začněte vystupovat kontrolovanou rychlostí 1 m/min směrem k hladině. Pokud je váš kompenzátor vztlaku prázdný a přesto jste vystřelili nekontrolovatelně k hladině, tak jste buď nepřiznali správnou hmotnost těla, nebo nevzali v úvahu všechny výše uvedené proměnné.

Věřím, že si rychle osvojíte a prakticky vyzkoušíte, co je výše uvedeno. Veškeré vaše potápěčské kroky konejte s rozvahou, pokorou a s pozitivním myšlením. V příštím čísle Buddy magazínu se zaměříme na problematiku vztlaku potápěče a jeho poloze pod vodní hladinou.

Odhad zátěže (kg)

Pro potápění s 12 až 15 l ocelovou lahví a jednou automatikou. Pokud se potápíte s kompenzátorem typu křídlo, tak do zátěže započtěte i hmotnost backplatu a případně i negativní vztlak dalších součásti výstroje, např. kanystru svítilny. Pro lahev z hliníkových slitin připočtěte dva kilogramy.

 

Text Jaroslav Kočárek, Lektor Tomáš Sládek, Vyšlo v Buddy Magazínu v roce 2014

Další novinky

POTÁPĚNÍ NA MALTĚ/ GOZO - 06/2023

Lokality-potapeni-II.-GOZO-COMINO-MALTA.jpg

26. Leden 2023

Vyber si jeden z balíčků POTÁPĚNÍ na MALTĚ/ GOZO, přihlas se na akci - ZDE a pojeď s námi.POTÁPĚNÍ NA GOZO/MALTĚ je atraktivn&…

Bazén v Novém roce

34-Obrazek800x600.JPG

8. Leden 2015

Po vánoční pauze nám opět začíná pravidelné čtvrteční plavání a potápění v bazénu. Potápěčská věž už se na vás těší. Sraz pro plavce v 17.45 hod v dětské šatně.  Skládání potápěčské výstroje u…