Automatiky

5-Obrazek-File-1236093311AKCESETREG2-resizecrop-c231xc268.jpg

Servis

 

Vážení klienti,

firma SNAKESUB si vám dovoluje nabídnout v rámci rozšiřování svých služeb a na základě několika závažných „incidentů" s výstrojí, které se v poslední době odehrály při ponorech u nás i v zahraničí novou službu „sledování výrobci předepsané servisní intervaly" a následně Vás zvát k servisním prohlídkám. Nepodceňujte servis Vaší výstroje, protože právě její spolehlivost je zárukou pohodových a hlavně bezpečných ponorů.

Autorizovaný servis neprovádíme pouze u automatik, ale také i u manometrů a kompenzátorů vztlaku (BCD, křídel, žaketů). Právě u inflátorů došlo v nedávné minulosti k největšímu počtu selhání výstroje. Zvláště u těch z Vás, kteří jezdíte alespoň jednou za sezónu potápět do slané vody. Přestože výstroj na konci dovolené poctivě „odsolujete" (třeba i několikadenním odmočením), tak je to pro koncovky inflátorů nedostačující. Složitá konstrukce koncovky potřebuje od slané vody pořádně propláchnout a vyčistit, čehož bez odborné demontáže nedocílíte. Nejen usazená sůl, ale i bláto a jemný písek může vyřadit koncovku z provozu. Dalšími problémy, které se u koncovek inflátorů objevují, jsou oxidace kovových částí, následné narušení plastových dílů a opotřebení těsnících kroužků. Zdánlivě zanedbatelné opotřebení či poškození některého dílu, které ani nemusíte odhalit, Vás může ve vodě dostat do velmi nebezpečné situace (nekontrolovatelné napouštění kompenzátoru, nebo naopak jeho zablokování bez možnosti dopouštění atd.). Některé s incidentů byly zapříčiněny také neodborným servisem (údržbou), který si v dobré víře majitel výstroje udělal sám. Další nezbytnou součástí výstroje k pravidelné kontrole je tlaková láhev. A to nejen hydrostatický test, který je povinný každých pět let, ale také každoroční prohlídka která obsahuje vyčištění, vysušení a zaručuje bakteriální a kyslíkovou čistotu.

Nepouštějte se tedy do servisování Vaší výbavy sami a využijte naší nabídky na nově rozšířené servisní služby „sledování servisních intervalů". Stačí Vám pouze odeslat mailem na adresu servis@snakesub.cz soupis Vaší výstroje s uvedením jejího typu (značky, výrobce), data nákupu a pokud si pamatujete, tak data posledního servisu. Ostatní uděláme za Vás.

Autorizované servisní středisko AQUA-LUNG, APEKS, MARES, SCUBAPRO a ATOMIC

Proč servis?

Kvalitní a pravidelný servis Vám zajistí maximální životnost, výkon a bezpečnost automatik a další techniky určené k potápění.

Co výrobce?

Doporučuje provádět servis jednou za rok k udržení automatik v optimálním stavu. Indikátorem znečištění automatiky je zbarvený či zrezivělý filtr v sedle prvního stupně. V tomto případě raději nechat servisním technikem zkontrolovat funkčnost.

Zasílání nazpět je zpoplatněno poštovným ve výši 120,-.